Kilverbak met graderfunctie voor Defensie

Voor het vlakken van zandpaden op een oefenterrein van het Nederlandse leger (tankbanen defensie) werd een speciale kilverbak gezocht. Deze kilverbak is voorzien van een zogenaamde graderfunctie (het blad kan in scheefstand).

Specificaties

  • Maximale breedte wielstel 3 meter
  • Maximale breedte blad in graderstand 3 meter
  • Hydraulische deuren die zo ver open kunnen dat de deuren in lijn staan met de rijrichting wanneer het blad in maximale scheefstand staat
  • De deuren zijn boutbaar en het blad is zo uitgevoerd dat er in de toekomst door middel van verbredingsstukken een “brede” kilverbak van gemaakt kan worden
  • Proportionele bediening van alle functies met joystick-bedieningskast